Er poker lovlig

Alle har spilt poker eller kjenner noen som har spilt poker en eller annen gang. Spørsmålet er: Er vi alle lovbrytere?

Denne artikkelen omhandler turneringspoker. Når det gjelder såkalte cash games, er det vanskelig å se at det på noen måte kan kalles lovlig i Norge.

Vel, politiet har gjentatte ganger aksjonert mot det de kaller ulovlig pokerspill i Norge og vi har kunnet lese om hendelsene i avisen. Bevæpnet politi som stormer inn i lukkede foreninger og legger alle som er der i jern. Det virker for oss som litt overreaksjon, all den tid beløpene som har blitt beslaglagt i disse aksjonene dreier seg om noen få tusen kroner hver gang.

Heldigvis risikerer man ikke bevæpnet politi på døren om man tar et slag hjemme med venner og kjente. En dom fra Midhordland tingrett i 2018 (nå Nordhordland tingrett) legger til grunn at det er lov hjemme sammen med venner så lenge innsatsen ikke overstiger noen få hundrelapper. Samme rett konkluderte med at en innsats på 900 kroner pr spiller var høyt, så beløpet må være mindre enn det.

Nøyaktig hvor grensen går er umulig å si, siden lotteritilsynet nekter å utale seg om saken, men en antagelse som flere har kommet frem til, er maksimal innsats på 200 til 500 kroner pr spiller. Dette er dog ikke testet juridisk, så noen sikker definisjon eksisterer ikke.

Lottertilsynet sier følgende om saken:

«Norske myndigheter har ikke åpnet opp for å gi tillatelse til poker. Norge er ikke alene om å forby poker og pokerklubber. Internasjonalt blir poker som oftest tilbudt under streng kontroll i tilknytning til et kasino. I land som har tillatt kasino er det ikke tillatt med det en kan kalle uregulert poker. Heller ikke land som fører en mer liberal pengespillpolitikk tillater uregulert poker.

I prinsippet rammer ordlyden i lotteriloven også lukkede pokerturneringer som avholdes i privat regi. Lotteritilsynet vil ikke prioritere å reagere mot pokerspill i det private hjem med mindre dette bærer preg av å være organisert virksomhet av et visst omfang.

Straffeloven sier:


Det som er verdt å merke seg, er at lotteriloven uansett definerer pokeren, selv i et privat hjem med venner som ulovlig. Heldigvis er straffeloven litt mer liberal på dette punktet, den omtaler offentlig rom spesifikt, fremfor å omtale handlingen uavhengig av sted. For at straffeloven skal ramme pokerspillet, må det altså skje på et offentlig sted.

Spiller man hjemme, men liten innsats, med venner og bekjente, bryter man altså ikke straffeloven. Dersom man begynner å invitere venners venner derimot, da kan man rammes for å arrangere ulovelig pokerspill, også etter straffeloven. (siden man da yder husrom til ulovelig lykkespill)

Det høres merkelig ut at to forskjellige lover rammer så forskjellig, særlig siden man åpenbart ikke risikerer noen straff for å bryte lotteriloven, men slik er det. Så for å svare på spørsmålet som ble stilt innledningsvis: vi er alle lovbrytere, men vi har ikke nødvendigvis brutt noen lov det er straffbart å bryte.

I slutten av juni 2017 kommer en spennende sak opp for lagmannsretten mht. arrangering av pokerturneringer i Norge.
Arrangøren tapte saken i drammen tingrett, men saken er anket og hele pokermiljøet i Norge følger med for å se hvordan saken ender.

Alternativet til å spille om penger kan naturligvis være å spille om annet enn penger, klær fks…. men det er muligens også ulovlig, siden det er snakk om innsats (klær) gevinst (naken motspiller) og minst like mye flaks som i vanlig poker…